Máy nước nóng năng lượng mặt trời Hawata 250L

Sử dụng máy nước nóng năng lượng mặt trời thì chi phí trung bình để tạo ra 1 lít nước nóng khi sử dụng năng lượng mặt trời là 10 đồng

Máy nước nóng năng lượng mặt trời Hawata 200L

Vấn đề tiêu thụ điện năng nhiều đối với các loại máy nước nóng sử dụng nguồn điện là rất lớn và làm ảnh hưởng tới chi tiêu của gia đình bạn.

Máy nước nóng năng lượng mặt trời Hawata 180L

Là một thành viên trong gia đình, chắc hẳn quý khách hàng luôn mong muốn lựa chọn được máy nước nóng thẩm mỹ cho ngôi nhà, tiết kiệm chi...

Máy nước nóng năng lượng mặt trời Hawata 150L

Vấn đề tiêu thụ điện năng nhiều đối với các loại máy nước nóng sử dụng nguồn điện là rất lớn và làm ảnh hưởng tới chi tiêu của gia đình bạn.