Inverter hòa lưới 3 pha công suất 4.4 - 11kw

Inverter SOFAR SOLAR đã được Lắp đặt ở hơn 40 quốc gia. Sản phẩm hiện có mặt tại Úc, Anh, Đức, Ý, Bỉ, Tây Ban Nha, Hà Lan, Pháp, Trung Quốc

Inverter hòa lưới 1 pha công suất 2.2 - 3kw

Inverter SOFAR SOLAR đã được Lắp đặt ở hơn 40 quốc gia. Sản phẩm hiện có mặt tại Úc, Anh, Đức, Ý, Bỉ, Tây Ban Nha, Hà Lan, Pháp, Trung Quốc.